Bomen planten met partners.

Jaco en monica

2021 was een bijzonder jaar. Ondanks de Corona maatregelen hebben we samen met onze partners ruim 4.000 bomen geplant. Verspreid over meerdere dagen, events en locaties zijn we er samen met Life Terra in geslaagd een basis te leggen onder een samenwerking met als uiteindelijk doel om 500 miljoen bomen te planten in Europa.

Wouter onis

Peter en mieke

Sven en gerard

remco en mirjam

gezamenlijk doel: 500 miljoen bomen

Bomen planten verbroedert. Samen met partners en Life Terra planten we bomen om CO2 uit de lucht te halen en biodiversiteit te verbeteren.

Isabelle en michar

Floris en wouter

Myra